Met o.a. – Fabian Claes Jansen, Anna Raadsveld, Frieda Pittoors, Tijn Docter, Dries Alkemade en Martje160

Regie & scenario – Fabian Claes Jansen
Director of Photography –  Ton Peters
Sound Design –  Mark Glynne
Production Design – Erly Brugman
Costume Design –  Margriet Procee
Hair & Make-up –  Pilo Pilkens
Editor –  Bram van Dam
Producent – Fabuch Social Cinema e.a.

Status – Financiering

Maalkop

Toneelvoorstelling over suïcide onder boeren wordt film.

“Een juweel van een voorstelling.”

Leeuwarder Courant
★★★★★

Regisseur, schrijver en acteur Fabian Claes Jansen (Mannenharten, Nena, De Zitting, Missie Aarde, De Vloer Op) en Fabuch Social Cinema (Ada, Gemma, #Els, Lady, Vanmiddag Zal Het Regenen) werken aan de speelfilm Maalkop, naar de toneelvoorstelling Maalkop van Locatietheater PeerGrouP. Het toneelstuk Maalkop deed in de zomer en herfst van 2018 en de late lente / vroege zomer van 2019 al veel stof opwaaien binnen de agrarische sector en is met alle 75 uitverkochte voorstellingen en veel lof in de pers en vanuit de sector een overweldigend en belangwekkend succes.

Synopsis

Maalkop vertelt het verhaal van een jonge boer, gespeeld door Jansen, die na de dood van zijn ouders de grip op de boerderij, en daarmee zijn leven, verliest. De jonge boer voelt zich vergroeid met de streek, het erf en zijn dieren, maar de dood van zijn ouders, hun achtergelaten schulden bij de bank, de huidige wet- en regelgeving, zijn taak als opvolger en de plotselinge eenzaamheid drijven hem steeds verder weg van de laatste mensen om hem heen tot hij geen uitweg meer ziet en een desastreuse beslissing neemt. Hij kàn niet meer terug, enkel nog terugkijken. Alleen zijn laatste koe houdt hem ogenschijnlijk nog overeind of houdt zij hem juist gevangen?

“Wat mij het afgelopen jaar meest heeft geraakt, was de voorstelling Maalkop.
Een solo van een boer voor zijn koe.
Het heeft me ontroerd en aan het denken gezet.”

Carola Schouten, Oud Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

‘Er zijn van die momenten dat je, als theaterbezoeker,
opeens beseft dat je iets bijzonders meemaakt.
Fabian Claes Jansen neemt je mee in de ziel van een jonge boer
die er geen gat meer in ziet.’

Dagblad van het Noorden
★★★★★

Ontstaan van Maalkop

Dramaturg en boerendochter Dinanda Luttikhedde zag in de weggestopte problematiek van en de thematiek rond suïcide onder boeren een verhaal wat verteld moest worden in een toneelstuk, om het gesprek op gang te brengen binnen de agrarische sector. Zodoende organiseerde PeerGrouP in samenwerking met ZOB en LTO Noord nagesprekken over de voorstelling en haar thema’s. Gesprekken die met regelmaat emotioneel en bijzonder waren.

Geïnspireerd door de nagesprekken, de speellocaties en het script zag acteur Fabian Claes Jansen met Fabuch Social Cinema de urgentie van het verhaal Maalkop in en wilde zij de kans aangrijpen om het verhaal een veel groter bereik te geven door er een film van te maken. Hij vroeg regisseur Saskia Diesing, met wie hij al 3 films maakte (Nena, Dorst en De Zitting), voor de regie van de speelfilm Maalkop.

‘Prikt de mythe van de boerenromantiek door.’

Trouw

Sociale Impact

Door het maken en spelen van de voorstelling en de reacties daarop, voelden wij de maatschappelijke urgentie om de aandacht voor dit verzwegen thema nog meer gezicht te geven.

Waar gesprekken van hulpverlener naar (onbewust) hulpzoekende vaak te direct zijn, blijkt Maalkop een mooie katalysator te zijn om dit gesprek op gang te brengen vanuit een gelijktijdige en gelijkwaardige beleving en herkenning.

Aansluitend bij de actualiteit van het thema, zoals onlangs ook uitgelicht door o.a. Trouw, NOS, De Correspondent en tv-programma Onze Boerderij, naar aanleiding van de boerenprotesten rondom o.a. de stikstofcrisis, maar vooral naar aanleiding onze eigen nagesprekken na de voorstelling met de boeren zelf, zien wij dat de verfilming van Maalkop een vele male breder (inter)nationaal publiek kan bereiken en meer begrip kan creëren voor de boer en zijn/haar situatie, daar het niet alleen een probleem is in Nederland, maar wereldwijd.

We geven de boeren, evenals de problematiek, maatschappelijk en artistiek een stem die gehoord moet worden. We bouwen daarmee voort op al eerder behaalde sociale successen van Maalkop: De reuring rond de voorstelling Maalkop heeft onder andere al geresulteerd in een toezegging van Minister van Landbouw Carola Schouten, dat er een onderzoek komt naar suïcide in de agrarische sector en dat er binnen de sector een campagne gestart moet worden rond 113 Zelfmoordpreventie.

‘Maalkop heeft al veel teweeg binnen de agrarische sector gebracht.
Het taboe door Fabian Claes Jansen en koe Martje160 zo kwetsbaar neergezet.
Dit verhaal moet verteld worden.’

Jan Bloemerts, Bestuurslid – LTO Noord

‘Echt bijzonder om mee te maken.
De symbiose tussen mens en dier, gevoel en verstand.’

Friesch Dagblad
★★★★★

‘Waardevol als theater zo relevant kan zijn
om woorden aan diepe emoties te geven.’

Eindhovens Dagblad
★★★★★

Partners

Maalkop wordt opgestart door het inclusieve filmproductiehuis Fabuch Social Cinema. *

Net als bij de voorstelling zal de film Maalkop worden ontwikkeld in samenspraak met de organisaties Zorg om Boer en Tuinder (ZOB), de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland en de Provincie Drenthe. Samen met hen creëren wij een Impact-campagne rond de film Maalkop om de dialoog niet alleen binnen de agrarische sector op gang te brengen, maar juist ook bij de burgers en binnen de lokale, landelijke en Europese politiek, om daarmee een duurzame verandering in de sector te weeg te brengen.

Ondertussen voeren we (soms al vergevorderde) gesprekken met Friesland Campina, Rabobank, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Provincie Drenthe, Provincie Fryslân en andere partijen over de financiering van de film.

*(De uiteindelijke productie en realisatie van de film zal worden gedaan door een gerenommeerd filmproductiehuis. Gesprekken zijn gaande.)

‘Het is moeilijk een onbespreekbaar onderwerp bespreekbaar te maken,
maar Maalkop brengt de dialoog op gang.’

Jannie Lamberts, Zorg om Boer en Tuinder (ZOB)

Planning

Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkeling van de film en we zijn op zoek naar (inter)nationale producenten en distributeurs. Inmiddels hebben we een teaser van Maalkop de film gedraaid, te zien op de website van Fabuch Social Cinema (www.fabuch.nl/maalkop/teaser). Het scenario is voltooid.

De film wordt gedraaid in 2 periodes, in de vroege lente, midden zomer de late herfst/vroeger winter. Dit om de seizoenen op het rauwe platteland van het hoge noorden (Friesland, Drenthe en Groningen) zo mooi, intens en waarheidsgetrouw mogelijk op beeld te kunnen vangen.

‘Martje160, de 650 kilo zware tegenspeler van Jansen… speelt een glansrol als de stille, onaangedane getuige van de ondergang van haar tegenspeler.’

De Correspondent

Impact tot nu

8000 BEZOEKERS
van de voorstelling Maalkop.

5000 BEZOEKERS
(+/-) daarvan zijn ‘agrarisch betrokkenen’.

75 VOORSTELLINGEN
gespeeld, allen uitverkocht.

8 OFFICIËLE NAGESPREKKEN
ook volledig uitverkocht met in totaal 1000 bezoekers, veelal agrarisch betrokken.

8 LOVENDE RECENSIES
(NRC, De Correspondent, Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden,
Eindhovens Dagblad, De Stentor, Brabants Dagblad en Leeuwarder Courant.)

3 GEDEPUTEERDEN
van Landbouw van de Provincies Fryslân, Drenthe en Groningen
bezochten de voorstelling en zetten vragen door aan
minister Carola Schouten van Landbouw over Agro-suïcide.

OFFICIËLE ERKENNING
van het probleem, zowel binnen de agrarische sector,
de politiek en het publiek.

MINISTER VAN LNV – CAROLA SCHOUTEN
bezocht de voorstelling en was diep geraakt.
De minister heeft een onderzoek naar de problematiek aangekondigd.

Tot slot

Wij hopen van harte dat u ondertussen doordrongen bent van de urgentie om dit verhaal te vertellen, dat u enthousiast bent geraakt over de manier waarop en zich aangesproken voelt door de deelnemende partijen.

Laten we samen zorgen dat de boeren maatschappelijk en artistiek gehoord worden en deze film zowel regionaal als (inter)nationaal hoge ogen gooit en grote impact creëert.

Dank voor uw tijd.

‘Af en toe onderbreekt Jansen zijn rol als verteller om in de huid van een
personage te kruipen. Dat doet hij subtiel, met slechts lichte
accentverschuivingen. Zoals eigenlijk alles in deze voorstelling een grote
mate van subtiliteit draagt.
Met die prachtige blaarkop als onverstoorbare luisteraar.’

De Theaterkrant
★★★★

Organisaties

Zorg om Boer en Tuinder (ZOB)
www.zorgomboerentuinder.nl

Land- en Tuinbouw Organisatie Noord
www.ltonoord.nl

Provincie Drenthe
www.provincie.drenthe.nl

PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland
www.peergroup.nl

Fabuch Social Cinema
www.fabuch.nl