Fabuch

‘Als acteur, cineast, social entrepreneur en docent aan verschillende toneelopleidingen, heb ik niets te klagen met een prachtige carrière tot nog toe. Maar toch bleef er iets knagen: Mijn zoektocht naar hoe ik kan bijdragen aan een inclusieve samenleving. Dus startte ik in 2017 filmproductiehuis Cinema Fabuch.

Met Cinema Fabuch zou ik films produceren die urgente verhalen belichten over de randen van de samenleving. Na onze eerste onafhankelijke film Lady te hebben gemaakt, besloot ik in 2018 nog één stap verder te gaan met mijn productiehuis.

Ik wilde niet alleen sociaal geëngageerde films/toneelstukken maken en tonen óver mensen in eenzaamheid, het sociale isolement en hun leven aan de randen van de samenleving, maar juist ook mét deze vergeten mensen hun verhalen een gezicht geven maken. Ik geloof in de actieve en creërende deelname van kwetsbare mensen, onze ‘future talents’, aan onze films en voorstellingen, vóór én achter de schermen, en we kunnen op deze manier hun sociale en culturele participatie in de samenleving weer opgang brengen.

Want ik denk dat ‘wat we doen als mens’, een grote rol speelt in hoe wij onszelf definiëren, waar we maatschappelijk staan en hoe we leven. Iedereen probeert de kwaliteit van zijn/haar/diens leven te verbeteren, creativiteit een plek te geven om zo relaties aan te gaan en gemeenschapszin te creëren.

‘We zoeken niet alleen naar ons dagelijks brood,
maar ook naar ons dagelijkse doel.’

Cinema Fabuch werd dus een stichting genaamd Stichting Fabuch, oftewel Fabuch Social Cinema. Na de afgelopen vijf jaar een behoorlijke portfolio te hebben opgebouwd met Fabuch Social Cinema, gaan we vanaf september 2024 nog 1 laatste stap verder. Fabuch Social Cinema gaat dan kortweg Fabuch heten, en ander die naam worden we naast productiehuis ook een dagbesteding+.

We werken graag mensen die niet automatisch met film en theater in aanraking komen. Dat doen we nu dus al vijf jaar projectmatig, maar na de zomer van 2024 gaan we dus op dagelijkse basis met mensen met Persoonsgebonden Budget (PGB) aan de slag om theater en film te maken. En om nog net iets duidelijker te maken: Zie ons gewoon als een theater- & filmgezelschap, een makend gezelschap of productiehuis zo u wilt; bestaande uit 20 Future Talents (PGB-ers) en een kleine vaste kern van zorgmedewerkers, een regisseur/schrijver en een producent, naast een wisselende groep prijswinnende acteurs en professionele crew. Zij werken samen met onze vaste groep “Future Talents” en betrokken mensen rondom de thematiek van onze projecten, rondom urgente thematiek en ongehoorde verhaal die wij een gezicht willen geven.

Wij voelen ons enorm bevoorrecht en vereerd dit te mogen doen. Wij werken vrij, creatief en innovatief met zorg en aandacht niet alleen de cultuursector, het sociale domein en kunstwereld, maar ook de samenleving inclusiever maken.

Goed. Het is tijd om te vertellen hoe. Maar alvast in één zin:

Take one, reach many!’

Leonoor Coppoolse Jansen, Directeur van Fabuch.
Fabian Claes Coppoolse Jansen, Directeur van Fabuch.

Fabuch
is het eerste inclusieve productiehuis & dagbesteding+ van Nederland.

Wij produceren relevante, sociaal geëngageerde films,
videoperformances, voorstellingen en andere multi-mediaprojecten.
.
Wij geven urgente verhalen, sociale thema’s en taboes een gezicht.
.
Wij werken graag met mensen uit de randen van de samenleving,
in combinatie met topacteurs en een professionele crew.
.
Wij geven “ongewoon” talent gewoon de kans zich te ontwikkelen.
.
Wij creëren een groter collectief bewustzijn.
.
Wij zijn inclusief.

ONS MANIFEST
(NL)

Wij vertellen relevante verhalen door film.

Wij zijn sociaal geëngageerd en vertellen wat verteld moet.

Wij zijn het gesprek van de dag, omdat we zagen aan wat was en daarmee bouwen aan wat zou moeten zijn.

Wij zijn geen pionnen, maar pioniers!

Wij zijn innovatief en actueel in verhaal, vorm en werkmethode.

Wij maken impact en creëren nieuw bereik.

Wij durven onszelf te zijn en daarmee anders dan anderen.

We werken niet aan diversiteit, maar aan inclusiviteit.

Wij creëren vanuit Amsterdam en Fryslân.

US MANIFEST
(FRL)

Wy fertelle ferhalen mei relevânsje troch film.

Wy binne sosjaal engasearre en fertelle dat wat ferteld wurde moat.

Wy binne it petear fan de dei, om’t wy seagje oan dat wat wie en dêrmei bouwe oan wat wêze moatte soe.

Wy binne gjin pionnen, mar pioniers!

Wy binne ynnovatyf en aktueel yn ferhaal, foarm en wurkmetode.

Wy meitsje ympakt en kreëare nij berik.

Wy doare ússels te wêzen en dêrmei oars as oaren.

Wy wurkje net oan diversiteit, mar krekt oan ynklusiviteit.

Wy boartsje yn Amsterdam en yn Fryslân.

Als stichting die urgente en maatschappelijk geëngageerde films, voorstellingen en multi-media projecten maakt én ont-zorgt tegelijkertijd, voelen we ons erg verbonden met het sociale ondernemen, derhalve zien wij onszelf ook zo. Echter beogen wij geen financiële winst, maar culturele en maatschappelijke winst. Daarnaast hopen we vooral impact te creëren.

Veel mensen verwarren impact nog met bereik. De Engelsen hebben hier een mooi gezegde voor, dat precies de kern raakt van het verschil tussen bereik (reach) en impact:

Reach is Butts in Seats.
Impact is the Right Butts in Seats.’

Wij maken impact én hebben bereik!

Het Team

Fabuch tot een succes maken, dat doe je niet alleen.
Naast ons zorgpersoneel en onze artistieke kern, werken met vele zzp-ers uit de kunst/cultuur/filmsector.

Directie

LEONOOR COPPOOLSE JANSEN
Algemeen Directeur / Zakelijk Leider


FABIAN CLAES COPPOOLSE JANSEN
Algemeen Directeur / Artistiek Leider


Medewerkers

We werken met de volgende mensen vast en/of als gast, zonder hen is er geen Fabuch.

TAMARA SCHOPPERT
Artistiek Assistentie, Impact, Spel

GEMMA HAUPTMEIJER
Productie, Planning

AMANDA PAYNE
Regie-assistentie, Research, Redactie, Spel

Adviseurs

Wilma van de Venn
politiek

Saskia Selen
zakelijk

Peter de Baan, Saskia Diesing
regie en script

Joris van Wijk
filmproductie

Tim de Jong
genderidentiteit

Partners

Stadsschouwburg De Harmonie
DeLaMar Theater
Podium Poppenwier
WePublic
SocialLane
Eneenbeetjevanmeggy

Met ad hoc steun van

Cultuurfonds
Festival Overmorgen
SSB De Harmonie
Gemeente Smallingerland
Gemeente Súdwest Fryslân


Cast

Qua professionele acteurs wordt de lijst ook langer en langer. Een verrassende lijst bekende Friese, nationale én internationale acteurs.

Onder anderen:

Joke Tjalsma, Hans Man in ’t Veld, LAVALU/Marielle Woltring, Melody Klaver, Saskia Temmink, Barbara Sloesen, John Buisman, Raymond Thiry, Yootha Wong Loi Sing, Bart Klever, Frieda Pittoors, Tijn Docter, Anna Raadsveld, Dries Alkemade, Hubert Fermin, Maryam Hassouni, Yara Alink, Tomer Pawlicki, Catherine Varenkamp, Peter de Baan, Dorien van Gent, Marielle Woltring, Merel Staalstra, Birgit Welink, Tim Helderman, Rianne Hogenveen, Roann Postma, Menno Pranger, Vedeh Heere, Hanneke Last, Martine Dukker, Andre Dongelmans, Gerlof van Dijk


The Crew

Maar onze projecten maken we nog niet alleen met de bovenstaande mensen. Een goede gebalanceerde mix van professionele Friese crew, naast jong talent en (oud) gedienden uit de Nederlandse film/theaterindustrie, kunnen we altijd vertrouwen op de deelname van de beste crew mogelijk. Deze fantastische lijst blijft groeien. Per film of project kunt u een lijst vinden van de crewleden op de project-pagina of IMDB.

Steun

De plannen van Fabuch vinden veel enthousiasme, steun en/of bijval vanuit o.a. de politiek, de filmwereld, de cultuur sector en het sociale domein. Onder andere de volgende mensen hebben hun bewondering, enthousiasme of steun uitgesproken voor Fabuch:

Politiek:
– Wieke Paulusma, Kamerlid D66
– Sietske Poepjes, oud gedeputeerde CDA, Provinciale Staten van Friesland
– Hein Kuiken, Wethouder Cultuur – Leeuwarden
– Jannewietske De Vries, Burgemeester – Súdwest-Fryslân
– Mirjam Bakker, Wethouder Cultuur – Súdwest-Fryslân
– Roelof Hoen, Wethouder Cultuur – Weststellingwerf
– Paul Scholte, Wethouder W&I – Harlingen
– Gemeente Súdwest Fryslân
– Gemeente Smallingerland
– Provincie Drenthe
– Maaike van Hooijdonk, directeur – WePublic

Filmwereld:
– Marjan van der Haar, zakelijk directeur – IFFR
– Kees Vlaanderen, regisseur & hoofd Drama – HUMAN
– Anton Smit, producent, Antonsmitbv / IDTV
– Lucien Brouwer, CEO – Videoland
– Lucio Messercola, eigenaar – Messercola TV producties
– Vincent ter Voert, directeur – Vincent TV producties
– Fredau Buwalda, (oud) artistiek leider – Noordelijk Film Festival
– Joris Hoebe, directeur – New Noardic Wave / filmcommissionair Friesland
– Pien Houthoff, directeur LUX Nijmegen

Theater:
– Andreas Fleischmann, directeur – DeLaMar
– Saskia Selen, (oud) directeur – DeLaMar West en MusicalMakers
– Marijke van der Woude, directeur – Stadsschouwburg De Harmonie
– Stef Avezaat, oud directeur – Theater De Laweij
– Wiebren Buma, directeur – Theater Sneek
– Naud van Geffen, directeur – TAQA Theater de Vest / Grote Kerk
– Machteld van der Werf, directeur – Atlas Theater
– Martin Brouwer, theaterprogrammeur – IDEA Soest
– Joris Kemps, directeur – Theater Hof 88
– Tommie van Eck, directeur – Theater De Purmarijn
– Majlis Korthals, directeur – Theaterbureau Korthals-Stuurman
– Siart Smit, directeur – Oerol Festival
– Ira Judkovskaya, oud artistiek leider – Tryater
– Guy Weizman, artistiek leider – Noord Nederlands Toneel / Club Guy & Roni
– Dirk Bruinsma, artistiek leider – PeerGroup
– Peter de Baan, regisseur & producent – Park Producties
– Adriaan Groffen, directeur – Cultuurlab Het Achterland
– Boris Saran, studieleider – NHL Stenden, afd. Docent Theater

Social Domein
– Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
– ‘s-Heerenloo
– Humanitas
– Land & Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)
– Zorg om Boer en Tuinder (ZOB)
– De Correspondent
– SAR
– Flexzorg
– COC Friesland
– Transgender Netwerk Nederland

Fabian Claes Jansen (1983) is acteur, regisseur, impact producer en directeur/bestuurder van Fabuch Social Cinema. Hij studeerde in ’05 af als acteur aan de Toneelacademie Maastricht. Fabian is bi-gender en zijn voornaamwoorden (of pronouns) zijn hij/hem of die/diens, net waar u zich prettig bij voelt.

Fabian speelde hoofdrollen bij gezelschappen als Noord Nederlands Toneel (NNT), Artemis, Orkater, Peergroup, Onafhankelijk Toneel, De Toneelschuur, Toneelgroep Maastricht, Theater Zeelandia, de Vlaamse NTGent, ’t Arsenaal, het Duitse Buhne Wittenberg en de Ierse Dead Centre Theatre Company in meer dan 40 stukken op podia in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Engeland en Broadway – NYC.

Naast theater speelde hij hoofdrollen en dragende rollen in evenzoveel films en series van regisseurs als Peter Greenaway, Saskia Boddeke, Saskia Diesing, Mijke de Jong, Peter de Baan, Margien Rogaar, Tallulah Schwab en Mark de Cloe.

Fabian schreef/regisseerde voorstellingen bij o.a. Theater Artemis, Onafhankelijk Toneel, Toneelschuur en Noord Nederlands Toneel. Daarnaast produceerde, regisseerde en schreef hij voor Fabuch Social Cinema onder andere de prijswinnende kortfilms Ella, Lady, Maalkop, ADA en Vanmiddag zal het regenen, verschillende podcasts, de online marathon improvisatie performances #Els (168 uur en 100 uur) en de met lof overgoten muzikale theatermonoloog Gemma.

In 2017 richtte hij Fabuch Social Cinema (nu: Fabuch) op, ons inclusieve film- & theaterproductiehuis. Fabuch produceert qua verhaal en werkmethode op een sociaal cultureel innovatieve manier urgente films en theaterprojecten en daar bijbehorende succesvolle landelijke impact-campagnes, met als doel reële en blijvende verandering. Meermaals lagen projecten van Fabuch aan de basis voor nieuwe wetsvoorstellen in De Tweede Kamer. Daarmee is Fabuch al jaren een stille sociaal-artistieke kracht in het cultuurlandschap en verbindt op bijzondere wijze theater en film met het sociale domein.

Fabian volgde in 2019 een traject tot ‘Impact Producer – Sociale Impact Campagnes voor Film & Theater’ en werkt als impact producer/adviseur voor o.a. Stadsschouwburg De Harmonie, International Arthouse LUX, NHL Stenden, DDG en Fabuch Social Cinema. Ook werkt hij als freelance adviseur voor het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

Daarnaast is hij (gast)docent aan o.a. HKU, NHL Stenden, HSZuyd en Hogeschool Rotterdam, waar hij teksttoneel, improvisatie, community theater, impact produceren, film-acteren en filmregie doceert.

Fabian is lid van de Dutch Directors Guild (DDG), ACT Acteursbelangen, The Dutch Actors Studio en Atelier Néerlandais in Parijs, Frankrijk.

Pers

Over onze voorstelling Gemma:

‘Fabian Claes Jansen weet iedereen in de zaal vanaf de eerste tellen van zijn monoloog bij de spreekwoordelijke lurven te pakken… Door zijn subtiele intonatie, mimiek en fysiek maakt hij (Fabian Claes Jansen, red.) deze worsteling inzichtelijk.’

Leeuwarder Courant
★★★★★

‘Geen barricadestuk om op te eisen dat je anders bent, maar een zéér ingetogen en tegelijkertijd schurend verhaal… De dubbele identiteit en vooral die gevoels- en identiteitsstrijd die hij voert, komt binnen. Dat merk je aan het publiek dat ademloos zit te luisteren zonder dat een valse emotie de overhand krijgt.’

Friesch Dagblad

Over onze marathon performance ELS:

‘Els blijkt een wonderlijk en dapper experiment. … Het is op een vreemde manier verslavend om af en toe even bij haar binnen te vallen om te zien hoe het inmiddels met haar gaat. Want je gaat vanzelf een beetje van Els houden.’

De Telegraaf

De voorstelling Els … een bijzondere mix van reality TV, een soapserie, performance en (community)theater. Corona- en RIVM-proof.’

Dagblad van het Noorden

Wat Jansen en zijn crew hebben neergezet is dapper, echt iets nieuws en ook nog eens bedacht en geproduceerd in tijden dat haast niets vanzelf gaat of vanzelfsprekend is.’

Leeuwarder Courant

Hij (Fabian Claes Jansen, red) laat zien hoe burgerlijk vooroordelen over burgerlijkheid zijn, hoe groot de revoluties die zich kunnen voltrekken in kleine binnenlevens. In een week tijd is Els getransformeerd, net als iedereen die haar (obsessief) heeft gevolgd.’

De Groene Amsterdammer

Over zijn voorstelling Maalkop (bij PEERGROUP):

‘Er zijn van die momenten dat je, als theaterbezoeker, opeens beseft dat je iets bijzonders meemaakt. Fabian Claes Jansen neemt je mee in de ziel van een jonge boer die er geen gat meer in ziet.’

Dagblad van het Noorden
★★★★★

‘Een juweel van een voorstelling.’

Leeuwarder Courant
★★★★★

‘Waardevol als theater zo relevant kan zijn om woorden aan diepe emoties te geven.’

Eindhovens Dagblad
★★★★★