Fabuch

Fabuch, film- & theater-productiehuis én dagbesteding in één.FABUCH is een unieke artistieke dagbesteding+ én een gerenommeerd sociaal  inclusief film en theaterproductiehuis in één, welke speciaal is ontworpen voor mensen met een ‘buitengewoon talent’ met een persoonsgebonden budget (PGB), met een interesse, talent en passie voor Film & Theater.

Onze artistieke en ontwikkelingsgerichte dagbesteding+ combineert de wereld van film en theater met de wereld van zorg, in zorgvuldig ontworpen dagactiviteiten, waardoor een plek ontstaat waar artisticiteit, creativiteit en zorg samenkomen. Onze cliënten maken samen met topacteurs en een professionele crew echte films voor TV, de bioscoop of online en theatervoorstellingen die op bijzondere locaties spelen of op tournee gaan door Nederland en soms zelfs verder weg!  We starten na de zomer in september, ben jij er bij?

FABUCH
Fabuch is geboren uit de succesvolle werkwijze van film- & theaterproductiehuis Fabuch Social Cinema, opgericht door acteur en regisseur Fabian Jansen, en de groeiende maatschappelijke behoefte aan inhoudelijke en verdiepende dagbesteding, waarin de cliënten niet alleen ‘nuttig bezig gehouden worden’, maar serieus genomen worden in hun talentontwikkeling; hun artistieke/creatieve/technische denkwijze, hun inzicht, hun verhaal en hun vaardigheden. De vraag naar hoogwaardige creatieve zorg en verdiepende ondersteuning voor mensen met een zorgvraagstuk neemt almaar toe, Fabuch biedt een antwoord op deze groeiende behoefte en maakt zo de zorg innovatiever en cultuur écht inclusief.

Vanuit een bijzondere locatie verwelkomt Fabuch cliënten, die wij onze ‘Future Talents’ noemen. Fabuch is gehuisvest in haar eigen filmstudio (de grootste van Noord-Nederland), met een eigen  bioscoop, in het rustige gehucht Kortehemmen, net onder Drachten.

Een Oase van Creativiteit
Fabuch gaat verder dan traditionele dagbestedingscentra. Bij Fabuch draait alles om het  serieus stimuleren van artisticiteit, talentontwikkeling, zelfontplooiing, het bieden van een serieus en veilig podium voor nieuwe talenten. Fabuch is een cultuurhuis waar de Future Talents zich gehoord, gezien en serieus genomen voelen. Het maken van echte films en theater-voorstellingen als dagelijkse activiteit voor de Future Talents opent deuren in hun mentale, fysieke en persoonlijke ontwikkeling; we werken aan expressie, communicatie, verbeelding, verbinding en co-creëren/mede-maken.

Het maken van film of theater is als het creëren van een mini-maatschappij; of het nu gaat om het schrijven van scripts, het maken van films, het deelnemen aan acteerlessen, decors bouwen, kostuums ontwerpen, transport regelen, geluid opnemen, koken, techniek, musiceren, de weg afzetten; elke dag biedt nieuwe mogelijkheden om talent te ontdekken en ontwikkelen. 


Future Talents
Maar wie zijn dan die Future Talents? Denk aan een ieder die gebaad is bij dagbesteding en die met veel zin en passie film en theater wil maken; ouderen, jonge thuiszitters, schoolverlaters vanuit Speciaal Onderwijs, mensen met een mentale of fysieke beperking (LVB / MVB) of beide, niet-aangeboren hersenletsel en/of herstellende hiervan. Kortom, mensen met een PGB.

Onze Future Talents zijn werkelijk co-creators (mede-makers) bij onze projecten, waar iedereen naar eigen kunnen en verantwoordelijkheid zijn/haar/diens talent kan ontdekken en gebruiken, van het eerste idee tot de uiteindelijke première, vóór de camera, op de vloer óf achter de schermen. Onze Future Talents worden niet gedefinieerd door hun sociale status, gender, sexualiteit, handicap, achtergrond of IQ, wij zien hen als creërend mens vol fantasie en verhalen.

Zorg op Maat
Het welzijn van de Future Talents staat natuurlijk voorop. Tijdens een intake gesprek kijken we samen met de cliënten en familie/verzorgers of Fabuch de juiste plek is voor hun dagbesteding. We vertellen wat wij doen en hoe wij werken. Wij nemen ‘de zorg voor onze Future Talents’ én ‘film & theater maken’ uiterst serieus. We verwelkomen 20 mensen die 4 dagen per week (dus 8 PGB-dagdelen) bij ons zijn, daarnaast hebben we plek voor een groep van 10 mensen voor 1 dag per week (2 PGB dagdelen). Ons toegewijde team van zorgprofessionals begrijpt de unieke behoeften en capaciteiten van elke cliënt en biedt daarom zorg op maat. Er staat 1 begeleider op 4 Future Talents, dat zie je niet vaak. We geloven in een holistische benadering van zorg, waarbij niet alleen de lichamelijke, maar ook de emotionele en creatieve aspecten van het Future Talent worden erkend en gestimuleerd.

Ons Team
Het team van Fabuch, bestaande uit professionele zorgverleners, prijswinnende acteurs en professionele film- en theatercrew, is inmiddels zeer bedreven in het werken met mensen uit alle randen van de samenleving, ongeacht hun leeftijd, beperking, gender of afkomst. Onze expertise in het maken van films en voorstellingen is bleek de afgelopen 5 jaar van grote waarde voor de Future Talents én hun omgeving.

Daarom Fabuch
Fabuch is niet zomaar een dagbesteding+; het is een inspirerende zoektocht naar zelfontplooiing, artistieke talentontwikkeling en creativiteit. Voor de Future Talents biedt Fabuch een thuis waar hun unieke talenten worden erkend en gewaardeerd. Het is een plek waar zorg, film en theater samenkomen, ondersteund door een toegewijd team. Samen creëren we een gemeenschap waarin iedereen kan schitteren en bloeien, ongeacht zijn of haar niveau, gender, beperking,  IQ, kleur of leeftijd. 

Welkom bij fabuch, waar we van én met zorg kunst maken.


Meld je nú aan
voor een kennismakingsgesprek bij onze unieke dagbesteding+ en beschermde werkplek.

Voor aanmeldingen, vragen of informatie mail naar info@fabuch.nl
of bel 0512-254000

Tot gauw!

Wij zijn Leonoor en Fabian Claes Coppoolse Jansen. Leonoor is o.a. zakelijk leider en producent, Fabian is acteur, regisseur, impact producer en sociaal cultureel ondernemer. Na prachtige afzonderlijke carrières tot nog toe, bleef er toch telkens iets bij beide knagen: de zoektocht naar hoe we kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving, persoonlijk én samen. 

Leonoor studeerde Theologie, Muziekwetenschappen, Cultuurbeleid en Juridische Dienstverlening. Door haar sociale studies werkte zij als Jeugdwerker en Geestelijk Verzorger, en door haar culturele studies werkte zij als Producent voor o.a. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest, Het Metropole Orkest, Het Radio Symfonisch Orkest, ’t Concertgebouw en als zakelijk leider voor het Gergiev Festival en Illustere Figuren.

Fabian studeerde als acteur en maker aan de Toneelacademie Maastricht en volgde een opleiding tot impact producer bij Impact Makers Academy Amsterdam.  Na succesvolle carrière als acteur en regisseur in film en theater in binnen- en buitenland, naast zijn docentschap (HBO) en werk als impact producer, startte Fabian in 2018 zijn film- & theaterproductiehuis Fabuch Social Cinema. Hij wilde impact maken, collectief bewustzijn creëren en niet alleen sociaal geëngageerde films en stukken maken en tonen óver mensen uit de randen van de samenleving, maar wilde juist mét deze vaak vergeten mensen films en theaterprojecten creëren. En met succes; sindsdien maakte hij met Fabuch zes prijswinnende films, drie voorstellingen, een documentaire, een hoorspel, een podcast en nog veel meer. Elk project dat Fabuch Social Cinema produceerde werd ondersteund door een impactcampagne om echte verandering teweeg te brengen binnen de betreffende thematiek, zowel beleidsmatig als in uitvoering en de dagelijkse realiteit. Dit reikte al van lokaal niveau tot in de Tweede Kamer en op de ministeries, ook creëerden we impact bij mensen thuis, aan hun ziekbed, in de buurt of op de werkvloer.

De afgelopen maanden hebben we uitgebreid gekeken naar wat er wordt aangeboden op het gebied van dagbesteding en we leerden prachtige bedrijven kennen, maar we vonden nog niet iets zoals wij dat voor ogen hebben. De reacties op ons plan zijn unaniem met veel enthousiasme ontvangen, door zowel andere dagbesteders, zorgprofessionals als de cultuursector. 

Wij zetten dus vanaf nu die strijd voor mensen aan de randen van de samenleving, verbinding en inclusie  binnen de cultuur- en de zorgsector samen voort. Wij gaan sociaal ondernemen onder de naam Fabuch;
1) door van het verzorgen van sociaal-artistieke dagbesteding,
2) door het stimuleren van de actieve en creërende deelname van kwetsbare mensen aan onze films en theatervoorstellingen, vóór én achter de schermen,
3) door met het vertellen van nieuwe en urgente verhalen hen ‘een gezicht’ te geven,
4) door hun maatschappelijke en culturele participatie in de samenleving (weer) opgang of verder te brengen.  

Wij zijn enorm bevoorrecht en vereerd dat er mensen geloven in ons plan, mensen die net als Fabuch durven te pionieren, die dezelfde lenige gedachten hebben over cultuur in combinatie met het sociale domein & de zorgsector en onze projecten willen (onder)steunen. Op deze manier kunnen wij onafhankelijk, sociaal artistiek en innovatief werken, de zorg creatiever maken en cultuur inclusiever.

Goed. Het is tijd om te vertellen hoe! 

Fabuch
is het eerste inclusieve productiehuis & dagbesteding+ van Nederland.

Wij produceren relevante, sociaal geëngageerde films,
videoperformances, voorstellingen en andere multi-mediaprojecten.
.
Wij geven urgente verhalen, sociale thema’s en taboes een gezicht.
.
Wij werken graag met mensen uit de randen van de samenleving,
in combinatie met topacteurs en een professionele crew.
.
Wij geven “ongewoon” talent gewoon de kans zich te ontwikkelen.
.
Wij creëren een groter collectief bewustzijn.
.
Wij zijn inclusief.

ONS MANIFEST
(NL)

Wij vertellen relevante verhalen door film.

Wij zijn sociaal geëngageerd en vertellen wat verteld moet.

Wij zijn het gesprek van de dag, omdat we zagen aan wat was en daarmee bouwen aan wat zou moeten zijn.

Wij zijn geen pionnen, maar pioniers!

Wij zijn innovatief en actueel in verhaal, vorm en werkmethode.

Wij maken impact en creëren nieuw bereik.

Wij durven onszelf te zijn en daarmee anders dan anderen.

We werken niet aan diversiteit, maar aan inclusiviteit.

US MANIFEST
(FRL)

Wy fertelle ferhalen mei relevânsje troch film.

Wy binne sosjaal engasearre en fertelle dat wat ferteld wurde moat.

Wy binne it petear fan de dei, om’t wy seagje oan dat wat wie en dêrmei bouwe oan wat wêze moatte soe.

Wy binne gjin pionnen, mar pioniers!

Wy binne ynnovatyf en aktueel yn ferhaal, foarm en wurkmetode.

Wy meitsje ympakt en kreëare nij berik.

Wy doare ússels te wêzen en dêrmei oars as oaren.

Wy wurkje net oan diversiteit, mar krekt oan ynklusiviteit.

Als sociale onderneming maken wij urgente en maatschappelijk geëngageerde films, voorstellingen en multi-media projecten maakt én ontzorgen door onze dagbesteding+ tegelijkertijd. Wij beogen geen financiële winst, maar culturele en maatschappelijke winst. Daarnaast hopen we vooral impact te creëren, op zowel landelijk als lokaal niveau, zowel in het dagelijks leven van onze Future Talents als bestuurlijk en politiek.

Veel mensen verwarren impact nog met bereik. De Engelsen hebben hier een mooi gezegde voor, dat precies de kern raakt van het verschil tussen bereik (reach) en impact:

Reach is Butts in Seats.
Impact is the Right Butts in Seats.’

Wij maken impact én hebben bereik!

Het Team

Fabuch tot een succes maken, dat doe je niet alleen.
Naast ons zorgpersoneel en onze artistieke kern, werken met vele zzp-ers uit de kunst/cultuur/filmsector. Graag stellen we je voor aan ons team:

Directie

LEONOOR COPPOOLSE JANSEN
Algemeen Directeur / Zakelijk Leider


FABIAN CLAES COPPOOLSE JANSEN
Algemeen Directeur / Artistiek Leider


Medewerkers

We werken met de volgende mensen vast en/of als gast, zonder hen is er geen Fabuch.

………………………………………
Social Worker

………………………………………
Social Worker

TAMARA SCHOPPERT
Artistiek Assistentie, Impact, Spel

GEMMA HAUPTMEIJER
Productie, Planning

AMANDA PAYNE
Regie-assistentie, Research, Redactie, Spel

……………………………………..
Stagiaire

………………………………………
Stagiaire

Adviseurs

Wilma van de Venn
politiek

Saskia Selen
zakelijk

Peter de Baan, Saskia Diesing
regie en script

Joris van Wijk
filmproductie

Tim de Jong
genderidentiteit

Eerdere Partners

Stadsschouwburg De Harmonie
DeLaMar Theater
Podium Poppenwier
WePublic
SocialLane
Eneenbeetjevanmeggy

Wij kregen eerder steun van o.a.

Cultuurfonds
Festival Overmorgen
SSB De Harmonie
Gemeente Smallingerland
Gemeente Súdwest Fryslân

Arcadia


Cast

Qua professionele acteurs wordt de lijst ook langer en langer. Een verrassende lijst bekende Friese, nationale én internationale acteurs.

Onder anderen:

Joke Tjalsma, Hans Man in ’t Veld, LAVALU/Marielle Woltring, Melody Klaver, Saskia Temmink, Barbara Sloesen, John Buisman, Raymond Thiry, Yootha Wong Loi Sing, Bart Klever, Frieda Pittoors, Tijn Docter, Anna Raadsveld, Dries Alkemade, Hubert Fermin, Maryam Hassouni, Yara Alink, Tomer Pawlicki, Catherine Varenkamp, Peter de Baan, Dorien van Gent, Marielle Woltring, Merel Staalstra, Birgit Welink, Tim Helderman, Rianne Hogenveen, Roann Postma, Menno Pranger, Vedeh Heere, Hanneke Last, Martine Dukker, Andre Dongelmans, Gerlof van Dijk


The Crew

Maar onze projecten maken we nog niet alleen met de bovenstaande mensen. Een goede gebalanceerde mix van professionele Friese crew, naast jong talent en (oud) gedienden uit de Nederlandse film/theaterindustrie, kunnen we altijd vertrouwen op de deelname van de beste crew mogelijk. Deze fantastische lijst blijft groeien. Per film of project kunt u een lijst vinden van de crewleden op de project-pagina of IMDB.

Steun

De plannen van Fabuch vinden veel enthousiasme, steun en/of bijval vanuit o.a. de politiek, de filmwereld, de cultuur sector en het sociale domein. Onder andere de volgende mensen hebben hun bewondering, enthousiasme of steun uitgesproken voor Fabuch:

Politiek:
– Wieke Paulusma, Kamerlid D66
– Sietske Poepjes, oud gedeputeerde CDA, Provinciale Staten van Friesland
– Hein Kuiken, Wethouder Cultuur – Leeuwarden
– Jannewietske De Vries, Burgemeester – Súdwest-Fryslân
– Mirjam Bakker, oud Wethouder Cultuur – Súdwest-Fryslân
– Roelof Hoen, Wethouder Cultuur – Weststellingwerf
– Paul Scholte, Wethouder W&I – Harlingen
– Gemeente Súdwest Fryslân
– Gemeente Smallingerland
– Provincie Drenthe
– Maaike van Hooijdonk, directeur – WePublic

Filmwereld:
– Marjan van der Haar, zakelijk directeur – IFFR
– Kees Vlaanderen, regisseur & hoofd Drama – HUMAN
– Anton Smit, producent, Antonsmitbv / IDTV
– Lucien Brouwer, CEO – Videoland
– Lucio Messercola, eigenaar – Messercola TV producties
– Vincent ter Voert, directeur – Vincent TV producties
– Fredau Buwalda, (oud) artistiek leider – Noordelijk Film Festival
– Joris Hoebe, directeur – New Noardic Wave / filmcommissionair Friesland
– Pien Houthoff, directeur LUX Nijmegen

Theater:
– Andreas Fleischmann, directeur – DeLaMar
– Saskia Selen, (oud) directeur – DeLaMar West en MusicalMakers
– Marijke van der Woude, directeur – Stadsschouwburg De Harmonie
– Stef Avezaat, oud directeur – Theater De Laweij
– Wiebren Buma, directeur – Theater Sneek
– Naud van Geffen, directeur – TAQA Theater de Vest / Grote Kerk
– Machteld van der Werf, directeur – Atlas Theater
– Martin Brouwer, theaterprogrammeur – IDEA Soest
– Joris Kemps, directeur – Theater Hof 88
– Tommie van Eck, directeur – Theater De Purmarijn
– Majlis Korthals, directeur – Theaterbureau Korthals-Stuurman
– Siart Smit, directeur – Oerol Festival
– Ira Judkovskaya, oud artistiek leider – Tryater
– Guy Weizman, artistiek leider – Noord Nederlands Toneel / Club Guy & Roni
– Dirk Bruinsma, artistiek leider – PeerGroup
– Peter de Baan, regisseur & producent – Park Producties
– Adriaan Groffen, directeur – Cultuurlab Het Achterland
– Boris Saran, studieleider – NHL Stenden, afd. Docent Theater

Social Domein
– Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
– ‘s-Heerenloo
– Humanitas
– Land & Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)
– Zorg om Boer en Tuinder (ZOB)
– De Correspondent
– SAR
– Flexzorg
– COC Friesland
– Transgender Netwerk Nederland

Pers

Over onze voorstelling Gemma:

‘Fabian Claes Jansen weet iedereen in de zaal vanaf de eerste tellen van zijn monoloog bij de spreekwoordelijke lurven te pakken… Door zijn subtiele intonatie, mimiek en fysiek maakt hij (Fabian Claes Jansen, red.) deze worsteling inzichtelijk.’

Leeuwarder Courant
★★★★★

‘Geen barricadestuk om op te eisen dat je anders bent, maar een zéér ingetogen en tegelijkertijd schurend verhaal… De dubbele identiteit en vooral die gevoels- en identiteitsstrijd die hij voert, komt binnen. Dat merk je aan het publiek dat ademloos zit te luisteren zonder dat een valse emotie de overhand krijgt.’

Friesch Dagblad

Over onze marathon performance ELS:

‘Els blijkt een wonderlijk en dapper experiment. … Het is op een vreemde manier verslavend om af en toe even bij haar binnen te vallen om te zien hoe het inmiddels met haar gaat. Want je gaat vanzelf een beetje van Els houden.’

De Telegraaf

De voorstelling Els … een bijzondere mix van reality TV, een soapserie, performance en (community)theater. Corona- en RIVM-proof.’

Dagblad van het Noorden

Wat Jansen en zijn crew hebben neergezet is dapper, echt iets nieuws en ook nog eens bedacht en geproduceerd in tijden dat haast niets vanzelf gaat of vanzelfsprekend is.’

Leeuwarder Courant

Hij (Fabian Claes Jansen, red) laat zien hoe burgerlijk vooroordelen over burgerlijkheid zijn, hoe groot de revoluties die zich kunnen voltrekken in kleine binnenlevens. In een week tijd is Els getransformeerd, net als iedereen die haar (obsessief) heeft gevolgd.’

De Groene Amsterdammer

Over zijn voorstelling Maalkop (bij PEERGROUP):

‘Er zijn van die momenten dat je, als theaterbezoeker, opeens beseft dat je iets bijzonders meemaakt. Fabian Claes Jansen neemt je mee in de ziel van een jonge boer die er geen gat meer in ziet.’

Dagblad van het Noorden
★★★★★

‘Een juweel van een voorstelling.’

Leeuwarder Courant
★★★★★

‘Waardevol als theater zo relevant kan zijn om woorden aan diepe emoties te geven.’

Eindhovens Dagblad
★★★★★