RegieFabian Claes Jansen e.a.
ScenarioNTB
StatusDevelopment

franca

een serie van Fabian Claes Jansen

Een serie over obesitas en het leven met schaamte, schuld, verlies en verdriet aan de rand van de samenleving.

De eenzame en onzekere jonge vrouw, Franca, leert bij toeval haar zo gehate lijf in te zetten als haar kracht in plaats van haar zwakte, haar gêne en haar schild.  Franca is een jonge vrouw van 32. Ze is dik, schaamt zich voor haar aanwezigheid en leeft een zo onopvallend mogelijk leven. En dat is nu eenmaal zo.

Haar leven speelt zich af op slechts een paar vierkante kilometer. Ze maakt zwart schoon bij wat mensen in de buurt, helpt als vrijwilliger bij de maaltijdvoorziening in het buurthuis en woont in een flat met veel reuring, criminaliteit en armoede. Alleen haar directe buren, haar vader en schoonmaakadressen “kennen” haar en dat is al lastig genoeg.

De alleenstaande 38-jarige wegenbouwer Den, Franca’s onder buurman, worstelt op zijn beurt met het plotselinge verlies van zijn tweelingbroer Pol. Zijn onverwerkte verdriet uit zich bij tijd en wijlen in explosies van woede en sex en implosies van stilte en leegte.

Franca en Den leven als boven- en onderbuur totaal langs elkaar heen, tot dat Franca bij de maaltijdvoorziening de nieuwe vrijwilligster Denise ontmoet, die haar meeneemt naar Tribal Belly Dancing!