Info – (Dutch & English)

(English version below)

Maalkop

Acteur en regisseur Fabian Jansen (Mannenharten, Nena, De Vloer Op) regisseert volgend jaar zijn speelfilmdebuut Maalkop, over suïcide onder boeren, naar de gelijknamige toneelvoorstelling van PeerGrouP. Deze toneelvoorstelling deed afgelopen jaar veel stof opwaaien binnen de  agrarische sector en is met alle 75 uitverkochte voorstellingen en lovende reacties vanuit de pers en de sector een overweldigend en belangwekkend succes.

“ Echt bijzonder om mee te maken.
De symbiose tussen mens en dier,
gevoel en verstand”.
★★★★★ Friesch Dagblad

Maalkop vertelt het verhaal van een jonge boer, gespeeld door Jansen, die na de dood van zijn ouders de grip op de boerderij, en daarmee zijn leven, verliest. De jonge boer voelt zich vergroeid met de streek, het erf en zijn dieren, maar de dood van zijn ouders, hun achtergelaten schulden bij de bank, de huidige wet- en regelgeving, zijn taak als opvolger en de  plotselinge eenzaamheid drijven hem steeds verder weg van de laatste mensen om hem heen tot hij geen uitweg meer ziet en een desastreuze beslissing neemt. Alleen zijn laatste koe houdt hem ogenschijnlijk nog overeind. Of houdt zij hem juist gevangen?

“ Maalkop heeft al veel teweeg gebracht binnen de agrarische sector. Dit verhaal moet verteld worden.”
Jan Bloemerts, bestuurslid – LTO Noord

‘Een juweel van een voorstelling.’
★★★★★ Dagblad van het Noorden

Van voorstelling naar film – sociale impact

Door de stroom aan emotionele reacties op de voorstelling, kon de maatschappelijke urgentie van dit verzwegen thema niet meer ontkend worden. Waar gesprekken tussen hulpverlener en hulpzoekende vaak te direct zijn, blijkt Maalkop een mooie aanleiding om dit gesprek op gang te brengen vanuit een gedeelde beleving.

Gezien de actualiteit van dit thema, uitgelicht door o.a. Trouw, NOS, De Correspondent en tv-programma Onze Boerderij, en de nagesprekken met de boeren zelf na iedere voorstelling, blijkt dit het moment om dit probleem meer gezicht te geven. De verfilming van Maalkop bereikt een breder publiek en creëert meer begrip voor de boer.

Met deze film geven we boeren en hun problematiek een stem. Een stem die gehoord moet worden. We bouwen daarmee voort op eerder succes: de publieke aandacht rond de voorstelling Maalkop heeft o.a. bijgedragen aan een oproep door Minister van Landbouw Carola Schouten, om onderzoek te doen naar suïcide in de agrarische sector. Ook wordt er een campagne gestart door 113 Zelfmoordpreventie, gericht op deze sector.

Campagne

Samen met stichting Impact Makers (eerder betrokken bij o.a. de campagnes rond de documentaires De Kinderen van Juf Kiet, Schuldig en Alicia) creëren we bij het uitkomen van de film een impact-campagne rond Maalkop om de dialoog niet alleen binnen de agrarische sector op gang te brengen, maar juist ook bij de burgers en binnen de lokale, landelijke en Europese politiek, om daarmee een duurzame verandering in de sector teweeg te brengen.

Deze verandering kunnen we alleen maar bereiken door samen te werken met betrokken partners. Net als bij de voorstelling zal de film en de impactcampagne rondom Maalkop worden ontwikkeld in samenspraak met de organisaties Zorg om Boer en Tuinder (ZOB), de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord) en PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland.

Planning

Op dit moment is Fabuch Social Cinema bezig met de financiering en ontwikkeling van de film Maalkop. Deze financiering moet begin 2020 rond zijn, zodat we in de vroege 2020 kunnen gaan draaien. De film wordt gedraaid in 3 perioden, om de verschillende seizoenen op het grauwe platteland van het hoge noorden zo mooi, intens en waarheidsgetrouw mogelijk op beeld te kunnen vangen.

De boer wordt gespeeld door Jansen zelf en de koe door Martje160. Andere rollen worden gespeeld door o.a. Anna Raadsveld, Frieda Pittoors, Tijn Docter en Dries Alkemade.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

 

 

 

 

English Version

Maalkop

Maalkop

A play about depression and suicide among farmers is turned into a movie.

Next year, actor and director Fabian Jansen (Mannenharten, Nena, De Vloer Op) will be directing his first feature length film Maalkop, an adaptation of the play Maalkop by PeerGrouP. Performed in the summer and autumn of 2018 and the late spring of 2019, Maalkop the play made quite a bit of noise within the farming community and with all 75 shows sold out and both press and farmers raving about it, the show was an overwhelming and significant success.

A truly special thing to witness. The symbiotic relationship between the man and his cow, emotion and ratio”.
★★★★★ Friesch Dagblad

Maalkop tells the story of a young farmer, played by Jansen, who after the deaths of his parents begins to see the farm, and with it, his life, slipping away from him. The young farmer feels a true sense of belonging with his country, his farm and his livestock, but the deaths of his parents, the debts they leave behind, the current legislation and regulations, his task as the heir to the business and the sudden isolation begin to push him further and further away from the last few people he is close with. Until he sees no other way out and takes a devastating decision. There is no going back, all he can do is look back. One last cow is what keeps him going, or so it seems.  Or is she the one thing pinning him down?   

 

 

‘Maalkop has caused quite a stir within the farming community.
The taboo is rendered so delicately by Fabian Jansen and his cow, Martje160. This is a story that must be told.’

Jan Bloemerts, Board of Directors – LTO Noord (Dutch Famers Guild)

A play turned into film

In the hidden problems and issues surrounding suicide among farmers, dramaturg and farmer’s daughter Dinanda Luttikhedde recognized a story that needed to be told in a play, to encourage dialogue within the farming community. That is why PeerGrouP and farmers’ associations ZOB and LTO Noord began organizing after show talks about the play and the themes it tackles.  Very often, these talks were charged with emotion and proved uniquely valuable.

Inspired by these after show conversations, the locations where the play was performed and the  script, actor and cinematographer Fabian Jansen and his Fabuch Social Cinema recognized the  importance of the story told by Maalkop and set out to seize every opportunity to extend its reach by turning it into a movie.

 

Social Impact Campaign

Like with the show, the film Maalkop will be developed in dialogue with farmers’ organisations Zorg om Boer en Tuinder (ZOB), Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) and theatre company PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland.

With the Impact Makers foundation we are creating an Impact-campaign with Maalkop the movie at its heart (Impact Makers were previously part of similar campaigns around the documentaries De Kinderen van Juf Kiet, Schuldig and Alicia) to promote dialogue not only within the farming community, but also and especially with citizens and within local, national and European politics, to create sustainable change within the agricultural sector.

Planning

Fabuch Social Cinema is currently working on the financial backing and development of the film Maalkop. A teaser for the film has been shot, which you will find on the Fabuch Social Cinema website. The teaser will be used in our search for further financial backing.

The screenplay is expected to be finalized this autumn. And at the moment we’re looking for a international co-producer and film distributor.

The film will be shot during three time slots, with the start of these expected in the summer of 2020. The second and third time slots will be October 2020 and January 2021. The different periods serve to accommodate for the seasons, which can be truthfully captured in all their glorious intensity in the rough countryside of the Northern Netherlands (The Provinces of Friesland, Drenthe and Groningen).

The leading parts will be performed by Fabian Jansen and his cow, Martje160. Further roles will be performed by the acclaimed Dutch actors Anna Raadsveld, Frieda Pittoors, Dries Alkemade, Tijn Docter and others.

 

Impact so far

-8,000 visitors to Maalkop, the play.

-Around 5,000 of them are involved in farming*.

-75 shows, all sold out.

-8 official after show talks, all sold out, with a total of 1,000 visitors, most of whom are involved in farming.

-9 reviews, all praising the show, five of which were 5-star and one 4-star, others do not allocate stars. (NRC, De Correspondent, Friesch Dagblad, Dagblad van het Noorden, Eindhovens Dagblad, De Stentor, Brabants Dagblad, Boerderij Vandaag and Leeuwarder Courant.)

-3 Provincial delegates for Agriculture from the Provinces of Fryslân, Drenthe and Groningen visited the show and passed on the questions raised about agro suicides to Agricultural Minister Carola Schouten.

-Agricultural Minister Carola Schouten visited the show and was deeply moved. She has announced a research into the problems tackled in the show.

-Awareness campaigns were started by ZOB (Zorg om Boer en Tuinder) and 113 Zelfmoordpreventie (The Governmental Welfare Organization for Suïcide Prevention) in association with Friesland Campina and the Netherlands Veterinary Society.

*(Involved in farming = working farmers / farmers’ relatives and friends/ incoming farming professionals such as drivers, vets, feed suppliers, volunteers with LTO Noord, ZOB / country doctors / church ministers / local, provincial and national politicians holding portfolios in Social, Environmental and/or Agricultural areas.)

 

Press about Maalkop, the play.

There are times when you go to a theatre show and you realise you are witnessing a truly unique event. Fabian Jansen draws you into the soul of a young farmer who has run out of options.’ – ★★★★★ – Dagblad van het Noorden (Nothern Daily)

‘A true gem of a play.’ – ★★★★★  – Leeuwarder Courant (The Paper of Leeuwarden)

“A truly special thing to witness. The symbiotic relationship between the man and his cow, emotion and ratio.” – ★★★★★ – Friesch Dagblad (Frisian Daily)

‘How valuable it is to see a theatre show with such relevance, giving words to such deep-felt emotion.’ – ★★★★★ – Eindhovens Dagblad  (Eindhoven Dialy)

‘Every once in a while, Jansen abandons his storyteller’s role to place himself in another character’s shoes. He takes a subtle approach, placing little accents here and there. In fact, everything about this show is done with great care and subtlety. With that gorgeous Blaarkop breed cow listening unperturbed.’ – ★★★★ –De Theaterkrant.

‘Does away with the myth of the romantic farmer’s life’. –TROUW

‘Martje160, Jansen’s 1400-pound co-star … shines as the silent witness, unmoved as her co-star experiences his tragic downfall.’ –De Correspondent  (The Correspondent)

 

 

More information

Feel free to contact us.