Werkwijze

Werkwijze

Hoe gaan we dan films maken en betrekken we onze Future Talents daarbij? Dit doen we op 5 verschillende manieren.

1. Co-creatie.
De Future Talents zijn echt een wezenlijk onderdeel van de nieuwe projecten van Fabuch. Sámen zullen we aan verhalen werken en aan de uiteindelijke realisatie ervan werken. Iedereen draagt bij aan de verantwoordelijkheid om er de beste film of het mooiste stuk van te maken. We willen per jaar minstens 1 kort films  en een speelfilm. maken. Daarnaast maken we op z’n minst 1 keer per jaar een theatervoorstelling.

2. Dagelijks doel.

Voor sommige mensen zal bij de eerste kennismaking met Fabuch of film of theater het creatieve proces wellicht nog wat te hoog gegrepen zijn door de mate van hun vereenzaming. Wij snappen natuurlijk dat niet iedereen meteen klaar is om met zijn of haar talent iets creatiefs te doen. Daar hebben we alle respect voor. ‘Wil je liever koken voor de hele club, secretariële hand-en- spandiensten verrichten, ben je een kei in boekhouding of wil je onze acteurs rondrijden? Wil je graag het verkeer regelen tijdens de draaidagen of helpen met de theatertechniek, we vinden voor al onze Future Talents een plek!’

3. Cultuureducatie.
We willen niet alleen werken met en voor het enthousiasme, de bereidwilligheid en nieuws- gierigheid van de Future Talents, maar hen juist aansporen zelf te schrijven, maken en spelen. Hierin worden ze begeleidt door professionals uit de Nederlandse film- en theaterindustrie. Dit doen we door hen lessen te gaan geven, 2 uur theorie in de week en 5 uur praktijk per week. Er zijn geen toetsmomenten of iets dergelijks, we willen graag onze kennis delen en hen de kunde meegeven. Je bent nooit te oud om te leren. We geven hen les in scenario en toneelschrijven, editten, set en decorbouw, kostuumontwerp, acteren, etc.

4. Peer-to-peer.

De Future Talents krijgen allemaal een buddy uit ons netwerk van professionals. Zij begeleiden de Future Talents door het project heen, zijn hun vraagbaak en hun steunpunt. De werktijden van de draaidagen worden aangepast op de workflow van de Future Talents.

5. Talentontwikkeling voor nieuw-ontdekt Ongeschoold Talent.

En, last but not least, zullen we bij het ontdekken van uitzonderlijk talent ons hele netwerk inzetten om dit talent daar te krijgen waar het een plek verdient.

Kortom, waar wachten we op? LIGHTS, CAMERA … ACTION!