Future Talents

Future Talents

We maken dus films met steengoeie acteurs en film crew, samen met de Future Talents. Maar wie zijn dan die Future Talents? En hoe vind je hen?

In samenwerking met lokale zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten gaan we op zoek naar onze Future Talents. We vragen deze instellingen samen met ons te zoeken naar mensen in hun netwerk die in aanmerking zouden kunnen en/of willen komen voor het Future Talents Project. We gaan ook actief de straat op om mensen voor ons project te interesseren. En ten slotte kunnen mensen zich ook bij ons aanmelden via het aanmeldingsformulier op de site.

Daarna gaan wij het gesprek met deze mensen aan om te zien wat wij voor hen zouden kunnen doen en welke functie binnen onze films zij graag zou willen en welke wij hen zouden kunnen geven, uiteraard één waar zij zich prettig bij voelen.

 

 

Naast een grote groep van vrijwilligers die zichzelf kunnen aanmelden en graag mee willen werken aan onze films, willen we ons vooral focussen op een groep maximaal 20 mensen per jaar (2 projecten) die wij samen met onze sociale partners zullen werven en die onze Future Talents zullen worden. Natuurlijk denken we dan aan ouderen, zwerfjongeren, tienermoeders, langdurig gehandicapten, vluchtelingen, mensen uit achterstandswijken, mensen met lichte psychische beperkingen, maar dit soort termen zeggen nog niets over deze mensen. Een ieder van hen is anders en heeft daarmee een eigen verhaal en een eigen aanpak nodig.

De Future Talents krijgen ieder een passend traject binnen onze projecten, maar in het kort komt het hier op neer:

  • Samen met ons team ontwikkelen, creëren en produceren zij  film.
  • De Future Talents krijgen les in de verschillende facetten van het maken van film, zowel theorie als praktijk, zoals schrijven, filmen, acteren, kostuums, decors, etc.
  • Elk Future Talent krijgt per project een buddy aangewezen vanuit onze professionele crew, die hen door het maakproces heen begeleidt.
  • Zo werken we samen aan gevoel voor eigenwaarde en importantie. Verantwoordelijkheid en waardering.
  • Bij het draaien van een film, krijgt ook het Future Talent een eerlijke vergoeding. Zij creëren een nieuwe vriendengroep.
  • Zicht op een betaalde baan of vrijwilligerswerk.

 

 

Door werkervaring aan te bieden in de aantrekkelijke en spannende omgeving van de filmindustrie groeit het zelfvertrouwen, het geloof in eigen kunnen (self efficacy) en leert men weer op hun sociale vaardigheden en competenties te vertrouwen. Daarnaast zien we dat in een dergelijke omgeving er nieuwe contacten worden gemaakt, die door deelnemers als erg waardevol worden ervaren.

 

‘Eten, drinken, techniek, verzorging,
bouwen, kunst, onderwijs, geld, vervoer, vertier…
Het maken van een film is als een minimaatschappij.’