Impact & Bereik

Impact & bereik

Als stichting die urgente en maatschappelijk geëngageerde films, voorstellingen en multi-media projecten maakt én ont-zorgt tegelijkertijd, voelen we ons erg verbonden met het sociale ondernemen, derhalve zien wij onszelf ook zo. Echter beogen wij geen financiële winst, maar culturele en maatschappelijke winst. Daarnaast hopen we vooral impact te creëren.

Veel mensen verwarren impact nog met bereik. De Engelsen hebben hier een mooi gezegde voor, dat precies de kern raakt van het verschil tussen bereik (reach) en impact:

Reach is Butts in Seats.
Impact is the Right Butts in Seats.’

Wij maken impact én hebben bereik!

Graag geef ik nu nog een voorbeeld van wat de impact en het bereik van onze projecten zijn.

Els

In april en oktober 2020 maakte we de 168 uur en 100 uur durende online videovoorstelling Els – Eenzaamheid in Quarantainetijd en Els – De Tweede Golf.

Verhaal

De alleenstaande Els (59) is verkouden, dus ziet ze geen andere optie dan vrijwillige quarantaine. Els woont in een klein appartement op de bovenste verdieping van een hoge flat. Als onder haar de wereld verstomd, leert Els naar de lucht te kijken. Maar ook naar haar zelf.

Door de quarantaine wordt ze geconfronteerd met de eenzaamheid van haar dagelijks bestaan. Ze kijkt terug op haar leven en denkt na over keuzes die ze wel of juist niet heeft gemaakt. Onverwerkt verdriet en oud zeer, worden afgewisseld door mooie herinneringen en onvervalste humor. Vlak voor haar quarantaine heeft ze besloten zich te storten op een nieuwe hobby, het werken met klei.

Maar het grote lichtpunt elke dag is een uitgebreide mail van haar zoon Dennis, die met zijn vrouw en kind in Spanje woont. Ze is maar wat blij met zijn mails, al maakt zij zich grote zorgen om hun gezondheid en Dennis om die van haar.

Hoe houdt Els zich staande in deze eenzame tijden? Hoe gaat zij de eenzaamheid te lijf?

 

Het Project

De performance was 24 uur per dag, 7 / 5 dagen lang te zien via een livestream op het internet. zeven camera’s volgden alles wat Els denkt en doet. Hoe ze leeft, eet en slaapt.

Net als velen, door de corona-maatregelen getroffen, wilden acteur en regisseur Fabian Jansen en Fabuch Social Cinema zichzelf nuttig maken in deze verwarrende tijden. Hij zocht de samenwerking met Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden op, die ook door de huidige maatregelen al hun voorstellingen moesten cancelen en nu tijdelijk leeg staat. Samen slaan zij de handen in een om het publiek toch een voorstelling/performance te geven om nooit te vergeten.

Een groep van bevriende acteurs steunde Fabian elke dag door bijvoorbeeld een mail van Dennis, de zoon van Els, waarin hij de actuele problemen van Spanje en de rest van Europa deelt.

Online

Deze unieke en eenmalige voorstelling werd online gestreamd op o.a. www.fabuch.nl. Er was een live blog over het reilen en zeilen van Els. Daarnaast waren er een dagelijkse chatsessies met Els, over kleien, zingen, dansen, sporten en wat we kunnen doen om eenzaamheid te bestrijden. Els zelf was gedurende de week ook op Instagram live met haar eigen vorm van het bestrijden van Eenzaamheid, voor haarzelf en voor anderen.

Deze 168 uur en 100 durende online improvisatie-soloperformance is een unieke gebeurtenis en was eenmalig te zien.  Els was 7/5 dagen lang, 24 uur per dag gratis en voor iedereen online te volgen, op elk moment van de dag.

Impact van Els.

De Impact van Els tot nu toe in cijfers.
60.200 kijkmomenten met een gemiddelde kijkduur van 33.50 minuten.
8 zeer lovende recensies. Te weten De Telegraaf,  Groene Amsterdammer, Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant. En prachtige interviews met Nooit meer slapen (VPRO), Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, LEO FM, Omrop Fryslân.

Quotes

Els blijkt een wonderlijk en dapper experiment. … Het is op een vreemde manier verslavend om af en toe even bij haar binnen te vallen om te zien hoe het inmiddels met haar gaat. Want je gaat vanzelf een beetje van Els houden.’

De Telegraaf

 

De voorstelling Els … een bijzondere mix van reality TV, een soapserie, performance en (community)theater. Corona- en RIVM-proof.’

Dagblad van het Noorden

 

Wat Jansen en zijn crew hebben neergezet is dapper, echt iets nieuws en ook nog eens bedacht en geproduceerd in tijden dat haast niets vanzelf gaat of vanzelfsprekend is.’

Leeuwarder Courant

 

Els had een parodie kunnen zijn op een bepaald type vrouw – bloempotkapsel, kleifanaat, gescheiden, eenzaam, haar heil zoekend op de sociale media. En dan ook nog eens gespeeld door een man. Toch slaagde haar bedenker en belichamer, acteur en theatermaker Fabian Jansen, er glorieus in om haar boven dit alles te doen uitstijgen.  In zijn 168 uur durende performance vanuit Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden zette hij een onvergetelijke vrouw neer: intelligent, autonoom, witty en bij vlagen diep ontroerend. Hij laat zien hoe burgerlijk vooroordelen over burgerlijkheid zijn, hoe groot de revoluties die zich kunnen voltrekken in kleine binnenlevens. In een week tijd is Els getransformeerd, net als iedereen die haar (obsessief) heeft gevolgd.’

De Groene Amsterdammer


 

Maalkop

Onze eerste speelfilm  wordt de verfilming van de toneelvoorstelling Maalkop, welke ik in de zomer van 2018 mocht maken en spelen bij PeerGroup – Locatietheater van het Noorden. Het toneelstuk Maalkop deed afgelopen seizoen 18/19 al veel stof opwaaien binnen de agrarische sector en is met alle 75 uitverkochte voorstellingen en niets dan lof in de pers en vanuit de sector een overweldigend en belangwekkend succes.

Maalkop vertelt het verhaal van een jonge boer, gespeeld door Fabian Jansen, die na de dood van zijn ouders de grip op de boerderij, en daarmee zijn leven, verliest.

De jonge boer voelt zich vergroeid met de streek, het erf en zijn dieren, maar de dood van zijn ouders, hun achtergelaten schulden bij de bank, de huidige wet- en regelgeving, zijn taak als opvolger en de plotselinge eenzaamheid drijven hem steeds verder weg van de laatste mensen om hem heen tot hij geen uitweg meer ziet en een desastreuse beslissing neemt. Hij kàn niet meer terug, enkel nog terugkijken. Alleen zijn laatste koe houdt hem ogenschijnlijk nog overeind of houdt zij hem juist gevangen?

De film Maalkop wordt dus geproduceerd door Fabuch Social Cinema. Net als bij de voorstelling zal de film worden ontwikkeld met sociale steun van de organisaties Zorg om Boer en Tuinder (ZOB), de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord) en PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland.

Samen met hen creëren wij een Impact-campagne rond de film Maalkop om de dialoog niet alleen binnen de agrarische sector op gang te brengen, maar juist ook bij de burgers en binnen de lokale, landelijke en Europese politiek, om daarmee een duurzame verandering in de sector te weeg te brengen.

 

 

Sociale Impact

Door het maken en spelen van de voorstelling en de reacties daarop, voelden wij de maatschappelijke urgentie om de aandacht voor dit verzwegen thema nog meer gezicht te geven.

Waar gesprekken van hulpverlener naar (onbewust) hulpzoekende vaak te direct zijn, blijkt Maalkop een mooie katalysator te zijn om dit gesprek op gang te brengen vanuit een gelijktijdige en gelijkwaardige beleving en herkenning.

Aansluitend bij de actualiteit van het thema, zoals onlangs ook uitgelicht door o.a. Trouw, NOS, De Correspondent en tv-programma Onze Boerderij, maar vooral naar aanleiding onze eigen nagesprekken na de voorstelling met de boeren zelf, zien wij dat de verfilming van Maalkop een breder publiek kan bereiken en meer begrip kan creëren voor de boer en zijn/haar situatie.

We geven de boeren, evenals de problematiek, maatschappelijk en artistiek een stem die gehoord moet worden. We bouwen daarmee voort op eerder succes: De reuring rond de voorstelling Maalkop heeft onder andere al geresulteerd in een toezegging van Minister van Landbouw Carola Schouten, dat er een onderzoek komt naar suïcide in de agrarische sector en dat er binnen de sector een campagne gestart moet worden rond 113 Zelfmoordpreventie.

 

De Impact van Maalkop.

De impact van Maalkop tot nu toe in cijfers:

8000 bezoekers voor de voorstelling Maalkop.
5000 bezoekers daarvan zijn agrarisch betrokken. *
75 voorstellingen gespeeld, allen uitverkocht!
10 officiële nagesprekken, met in totaal +/- 1000 bezoekers.
8 zeer lovende recensies, waarvan er vier beloond werden met 5 sterren en één met 4 sterren (de anderen gaven geen sterren). Te weten Trouw, De Correspondent, Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Eindhovens Dagblad, Friesch Dagblad, Tubantia, De Theaterkrant. En een aantal prachtige grote interviews met De Telegraaf, Nooit meer slapen NPO Radio 1, Boerderij Vandaag, LTO Magazine, Brabants Dagblad, Trouw, De Correspondent, Omrop Fryslân en RTV OOST.
3 gedeputeerden van Landbouw van de Provincies Fryslân, Drenthe en Groningen bezochten de voorstelling.
Minister Carola Schouten van Landbouw bezocht de voorstelling, was ‘… Diep geraakt en ontroerd.’ en heeft een onderzoek naar de problematiek rond Agro-Suïcide aangekondigd.
Bewustzijns- en Herkenningscampagnes vanuit ZOB (Zorg om Boer en Tuinder) en 113 Zelfmoordpreventie o.a. met Friesland Campina en de Nederlandse Vereniging van Veeartsen.

 

Quotes

‘Maalkop heeft al veel teweeg binnen de agrarische sector gebracht.
Het taboe door Fabian Jansen en koe Martje160 zo kwetsbaar neergezet. Dit verhaal moet verteld worden.’

Jan Bloemerts, Bestuurslid – LTO Noord

 

‘De provincie Drenthe vindt het van wezenlijk belang dat de aangesneden problematiek in Maalkop onderdeel wordt van het debat over het landbouwbeleid en de maatschappelijke positie van boeren in het bijzonder.’

A.L. de Jong, Beleidsadviseur
Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie – Provincie Drenthe

 

‘Het is moeilijk een onbespreekbaar onderwerp bespreekbaar te maken,
maar Maalkop brengt de dialoog op gang.’

Jannie Lamberts, Zorg om Boer en Tuinder (ZOB)

 

 

 

*Agrarisch betrokken = Werkzaam als boer / familieleden en vrienden van boeren / erfbetreders als chauffeurs, veeartsen, veevoeders / vrijwilligers van o.a. LTO Noord, ZOB / plattelandsartsen / dominees / politici belast met de Sociale, Milieu en/of Landbouw-portefeuille binnen gemeente, provincie en het rijk.